Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Kluczborku

1. Rejestr skarg i wniosków:

prowadzi Wydział Organizacyjno - Kadrowwy

2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku:

prowadzi Wydział Organizacyjuno - Kadrowy w rozbiciu na

- zarządzenia

- decyzje

- rozkazy

- wytyczne i instrukcje

3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

prowadzi Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

4. Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku:

prowadzone jest w oparciu o:

Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r.:

"W sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi  i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych." (Dz.Urz. MSWiA z 2008r. Nr 9 poz 42).

oraz

Decyzję Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postepowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

(Dz.Urz.KG PSP z 2009r. Nr 1, poz.13)

5. Petycje

Osoba odpowiedzialna za treść Maciej Kochanowski
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:44:32
Osoba zatwierdzająca Maciej Kochanowski 16 września 2011 12:25:16
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 16 września 2011 13:23:30
Ostatnio edytowana przez Maciej Kochanowski 26 czerwca 2018 15:38:03

Licznik odwiedzin: 245 Dziennik zmian »