Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Namysłowie

1. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

     prowadzi stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych

2. REJESTR AKTÓW WEWNĘTRZNYCH KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

     w rozbiciu na:

   - zarządzenia,

   - decyzje,

   - rozkazy,

   - wytyczne i instrukcje

   prowadzi stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych.

3. ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej PSP w Namysłowie prowadzone jest w oparciu o:   

 - Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminisstracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42),                                                                                                                                   

- Decyzję Nr 17 Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 

Archiwum Zakładowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie zawiera następujące zasoby archiwalne oraz dokumentację nie archiwalną:

- akta osobowe byłych pracowników,
- akta operacyjne jednostki w tym: książki podziału bojowego,

   dane dotyczące informatyki i łączności, statystykę prowadzonych interwencji,
- dokumentację eksploatacji samochodów i sprzętu silnikowego,
- meldunki z pożarów, miejscowych zagrożeń,

- dokumentację finansowo-księgową, w tym kartoteki wynagrodzeń oraz

  listy płac pracowników (od 1999r.).

 

4. PETYCJE.


Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:46:07
Osoba zatwierdzająca Danuta Domańska 13 września 2011 12:18:01
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 13 września 2011 12:59:55
Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 8 maja 2018 09:58:21

Licznik odwiedzin: 273 Dziennik zmian »