Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Nysie

 

1. Rejestr skarg i wniosków

Prowadzi sekcja do spraw organizacyjno-kadrowych.


2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP

Prowadzi sekcja do spraw organizacyjno-kadrowych w rozbiciu na:
- zarządzenia
- decyzje
- rozkazy
- wytyczne i instrukcje


3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


Prowadzi sekcja do spraw kontrolno-rozpoznawczych i szkoleniowych.

4. Petycje.

INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 r.


https://psp.opole.pl/bip/static/upload/petycje.pdf


Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie prowadzone jest w oparciu o:

Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminisstracji z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych

(Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42)

oraz

Decyzję Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postepowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

(Dz.Urz.KG PSP z 2009r. Nr 1, poz.13)

INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017r.

Petycje PDF

Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:46:35
Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 5 października 2011 15:23:13
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 6 października 2011 13:30:49
Ostatnio edytowana przez Wojciech Szewczyk 20 czerwca 2018 13:39:21

Licznik odwiedzin: 303 Dziennik zmian »