Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Oleśnie

1. Rejestr skarg i wniosków

Prowadzi Wydział Organizacyjno-Kadrowy.


2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowej PSP wOleśnie

Prowadzi Wydział Organizacyjno-Kadrowy w rozbiciu na:
- zarządzenia
- decyzje
- rozkazy
- wytyczne i instrukcje


3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


Prowadzi Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy4. Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie prowadzone jest w oparciu o:

Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminisstracji z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych

(Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42)

oraz

Decyzję Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postepowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

(Dz.Urz.KG PSP z 2009r. Nr 1, poz.13)

5. Petycje
W załączeniu informacja zbiorcza o petycjach.

Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:47:04
Osoba zatwierdzająca Mariusz Strzelczak 16 września 2011 10:44:48
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 16 września 2011 10:57:52
Ostatnio edytowana przez Piotr Kubat 25 czerwca 2018 14:54:09

Licznik odwiedzin: 200 Dziennik zmian »