Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Prudniku

 

1. Rejestr skarg i wniosków na podstawie:

  •  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dział VIII)
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zmianami),
  • Zarządzenia Nr 11/2011/PTO Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie stosowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku instrukcji kancelaryjnej,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46),
  • Zarządzenia Nr 10/2011/PTO Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

 prowadzi sekcja ds. kwatermistrzowsko-organizacyjnych

2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku w rozbiciu na:

  • Zarządzenia,
  • Decyzje,
  • Rozkazy,
  • Wytyczne oraz instrukcje


prowadzi sekcja ds. kwatermistrzowsko-organizacyjnych.

 

3. Rejestr upoważnień wydanych do prowadzenia czynności kontrolno- rozpoznawczych w zakresie ochrony p.poż.

prowadzi stanowisko d/s kontrolno-rozpoznawczych.

4. Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku prowadzone jest w oparciu o:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zmianami),

Akta z archiwum udostępniane są w godzinach urzędowania Komendy na zasadach określonych przepisami w/w rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za treść Piotr Sobek
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:47:27
Osoba zatwierdzająca Jacek Ulman 16 września 2011 12:46:46
Osoba publikująca Piotr Sobek 16 września 2011 12:57:55
Ostatnio edytowana przez Piotr Sobek 16 września 2011 12:57:55

Licznik odwiedzin: 234 Dziennik zmian »