Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Strzelcach

1. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
prowadzi stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zmianami)

2. REJESTR AKTÓW WEWNĘTRZNYCH KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP
w STRZELCACH OP.
w rozbiciu na:
- zarządzenia
- decyzje
- rozkazy
- instrukcje
- postanowienia
prowadzi stanowisko ds.organizacyjno-kadrowych

3. EWIDENCJĘ ZDARZEŃ
prowadzi wydział ds.operacyjych i obronnych

4. EWIDECJĘ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
prowadzi stanowisko ds.kwatermistrzowskich

5. EWIDENCJĘ SPRZĘTU SILNIKOWEGO
prowadzi stanowisko ds.technicznych

6. ARCHIWUM:
prowadzi stanowisko ds.organizacyjno-kadrowych

Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op. prowadzone jest w oparciu o:
Zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2000r. Nr 4, poz. 29).

Akta z archiwum udostępniane są w godzinach urzędowania komendy na zasadach określonych przepisami w/w zarządzenia.

7. PETYCJE

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść mł. asp. Urszula Wiatrowska
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:47:59
Osoba zatwierdzająca Janusz Charczenko 22 września 2011 09:54:24
Osoba publikująca Janusz Charczenko 22 września 2011 09:54:33
Ostatnio edytowana przez Janusz Charczenko 2 lipca 2017 13:16:43

Licznik odwiedzin: 273 Dziennik zmian »