Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KW PSP w Opolu

1.Rejestr skarg i wniosków

prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru

2.Rejestr aktów wewnętrznych Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w rozbiciu na:
- zarządzenia
- decyzje
- rozkazy

prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru

3.Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru

4. Archiwum.

Archiwum zakładowe w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
prowadzone jest w oparciu o:

ZARZĄDZENIE Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane.
(Dz. Urz. MSWiA z 2017 r. poz. 59)

 

DECYZJĘ Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania
z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

5. Petycje.

 

Osoba odpowiedzialna za treść Beata Ligęza
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:03:53
Osoba zatwierdzająca Beata Gorek 14 września 2011 12:04:51
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 14 września 2011 12:12:56
Ostatnio edytowana przez Beata Ligęza 13 czerwca 2018 14:31:51

Licznik odwiedzin: 477 Dziennik zmian »