Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KW PSP w Opolu

1.Rejestr skarg i wniosków

prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru

2.Rejestr aktów wewnętrznych Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w rozbiciu na:
- zarządzenia
- decyzje
- rozkazy

prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru

3.Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru

4. Archiwum.

Archiwum zakładowe w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
prowadzone jest w oparciu o:

ZARZĄDZENIE Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych.
(Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42)

 

DECYZJĘ Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania
z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

5. Petycje.

 

Osoba odpowiedzialna za treść Beata Ligęza
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:03:53
Osoba zatwierdzająca Beata Gorek 14 września 2011 12:04:51
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 14 września 2011 12:12:56
Ostatnio edytowana przez Beata Ligęza 24 czerwca 2017 11:38:19

Licznik odwiedzin: 422 Dziennik zmian »