Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje i archiwa w KP PSP Głubczyce

1. Rejestr skarg i wniosków

na podstawie:
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dział VIII)

prowadzi stanowisko pracy ds. organizacyjnych.

2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP w Głubczycach w
rozbiciu na:

- zarządzenia
- decyzje
- rozkazy
- wytyczne i instrukcje

prowadzi stanowisko pracy ds. organizacyjnych.

3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-
rozpoznawczych w zakresie ochrony p.poż.

prowadzi stanowisko d/s kontrolno-rozpoznawczych.

4. Archiwum

Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach
prowadzone jest w oparciu o:

ZARZĄDZENIE Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych.
(Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42)

DECYZJĘ Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania
z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

5. Petycje

Osoba wprowadzająca Łukasz Kiedycz 9 września 2011 08:55:43
Ostatnio edytowana przez Łukasz Kiedycz 25 czerwca 2018 09:15:00

Licznik odwiedzin: 484 Dziennik zmian »