Przejdź do treści strony

Struktura organizacyjna KP PSP w Strzelcach Op.

Struktura organizacyjno-prawna określona jest w "Regulaminie Organizacyjnym KP PSP w Strzelcach Op.", ustalonym decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
Nr 4/2017/PO, a zatwierdzonym przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 6 września 2011 14:03:52
Osoba zatwierdzająca Janusz Charczenko 22 września 2011 10:08:52
Osoba publikująca Janusz Charczenko 22 września 2011 10:09:30
Ostatnio edytowana przez Urszula Wiatrowska 21 listopada 2017 08:37:14

Licznik odwiedzin: 479 Dziennik zmian »