Przejdź do treści strony

Udostępnianie informacji

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu KW PSP w Opolu następuje w formie ogłoszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona osobie zainteresowanej na wniosek oraz poprzez wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami).
Zasady udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 182 poz. 1228).

Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 14 września 2011 12:41:00
Osoba zatwierdzająca Sylwia Karakuła 14 września 2011 15:27:44
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 14 września 2011 15:27:50
Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 14 września 2011 15:27:50

Licznik odwiedzin: 1030 Dziennik zmian »