Przejdź do treści strony

Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku

Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych KP PSP w Prudniku

wg. stanu na dzień 12 października 2018 r.

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017.729) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przedstawia wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych, które przeznaczone są do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych państwowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego lub darowizny na rzecz podmiotów wymienionych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Zainteresowane jednostki i podmioty proszone są o składanie pisemnych wniosków na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku,48-200 Prudnik, ul. Legionów 12a w terminie do 16 listopada 2018 r.

Szczegółowych informacji na temat składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych udzielają:mł. bryg. Piotr Sobek pod nr tel. 77 4380-532 oraz st. sekc. Ewa Partyczna pod nr tel. 77 4380-535

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść Piotr Sobek
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:53:02
Osoba zatwierdzająca Piotr Sobek 16 września 2011 13:28:20
Osoba publikująca Piotr Sobek 16 września 2011 13:28:35
Ostatnio edytowana przez Piotr Sobek 12 października 2018 09:46:27

Licznik odwiedzin: 489 Dziennik zmian »