Przejdź do treści strony

Dziennik zmian

Zaznacz do porównania Data zmiany Użytkownik Komentarz
9 grudnia 2013 12:32:01 Wojciech Szewczyk Zmieniono Treść Dodano Załącznik "Przetarg na dostawę paliw płynnych - siwz-paliwo-nysa-2014.pdf". Dodano Załącznik "Przetarg na dostawę paliw płynnych - bzp-ogoszenie-o-zamowieniu-paliwo-2014.pdf".
9 grudnia 2013 12:30:02 Wojciech Szewczyk Zmieniono Treść Usunięto Załącznik "Przetarg na dostawę paliw płynnych - siwzpaliwonysa2013.pdf". Usunięto Załącznik "Przetarg na dostawę paliw płynnych - bzpogloszeniepaliwo2013.pdf". Usunięto Załącznik "Przetarg na dostawę paliw płynnych - zawiadomienie-o-wyborze-oferty-paliwo-nysa-2013.pdf".
28 grudnia 2012 13:45:20 Wojciech Szewczyk Zmieniono Treść
28 grudnia 2012 13:44:19 Wojciech Szewczyk Zmieniono Treść
28 grudnia 2012 13:40:37 Wojciech Szewczyk Zmieniono Treść Dodano Załącznik "Przetarg na dostawę paliw płynnych - zawiadomienie-o-wyborze-oferty-paliwo-nysa-2013.pdf".
10 grudnia 2012 11:05:16 Sylwia Karakuła Zmieniono Typ ogłoszenia i Treść
7 grudnia 2012 21:09:42 Wojciech Szewczyk Strona została opublikowana