Przejdź do treści strony

KW PSP w Opolu

 • Kontakt do KW PSP w Opolu

  ul. Budowlanych 145-005 Opoletel: 77 420 70 01, 420 70 22fax: 77 420 70 80sekretariat@psp.opole.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza  KW PSP w Opolu Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP tel: 77 420 70 60fax: 77 420 70 85wskr@psp.opole.pl Rzecznik Prasowy bryg.mgr inż. ...

 • Kierownictwo KW PSP w Opolu

  Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Karol Stępieńtel: 77 420 70 02e-mail: okw@psp.opole.pl Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Marek Matczaktel: 77 420 70 21e-mail: mmatczak@psp.opole.pl Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. ...

 • Struktura organizacyjna KW PSP w Opolu

  STATUT KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ) 

 • Regulamin organizacyjny KW PSP w Opolu

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY  KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W OPOLUObowiązuje od 9 kwietnia 2014 r. (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)   Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu został ustalony Decyzją Nr 21/2014/WOK Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 marca 2014r. i ...

 • Majątek KW PSP w Opolu

  Całkowita wartość majątku KW PSP Opole na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi: 87.023.112,72 w tym: - w środkach trwałych  83.122.150,00 z tego w użyczeniu KP/M PSP  66.500.622,44 - w pozostałych środkach trwałych w użytkowaniu  3.187.951,60 z tego w użyczeniu ...

 • Kontrole przeprowadzane przez KW PSP w Opolu

  Kontrole przeprowadzane przez KW PSP w Opolu w latach 2004-2014 Sprawozdania kontrolne w załączeniu.

 • Rejestr zakładów

  W związku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska Opolski Komendant Wojewódzki podaje do publicznej wiadomości informacje zawierające wykaz zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o przyjętych raportach o bezpieczeństwie oraz zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych.

 • Nabory KW PSP Opole

  Kategoria ogłoszeń

 • Zamówienia publiczne poniżej 14 tys Euro

  Komenda Wojewódzka PSP w Opolu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Dostawa naklejek i tablicy pamiątkowej.

 • zużyte składniki majątku KW PSP w Opolu

  Komenda Wojewódzka PSP w Opolu nie posiada zużytych składników majątku przeznaczonych do likwidacji.

 • Rejestry, ewidencje, archiwa KW PSP w Opolu

  1.Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru 2.Rejestr aktów wewnętrznych Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w rozbiciu na: - zarządzenia - decyzje - rozkazy prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru 3.Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw. prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru ...

 • Niepełnosprawni

  Informacja dla osób niedosłyszących, głuchych i głuchoniemych porozumiewających się językiem migowym. Strażak Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu ukończył specjalistyczny kurs języka migowego, zorganizowany przez Opolski Oddział Polskiego Związku Głuchych. Kurs przeznaczony był dla pracowników służb społecznych, ...