Przejdź do treści strony

KW PSP w Opolu

 • Kontakt do KW PSP w Opolu

  ul. Budowlanych 145-005 Opoletel: 77 420 70 01, 420 70 22fax: 77 420 70 80sekretariat@psp.opole.pl EPUP 2  KW PSP w Opolu Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP tel: 77 420 70 60fax: 77 420 70 85wskr@psp.opole.pl Rzecznik Prasowy bryg.mgr inż. Adam ...

 • Kierownictwo KW PSP w Opolu

  Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Marek Kucharskitel: 77 420 70 02     Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Witold Trojnartel: 77 420 70 23 Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży ...

 • Struktura organizacyjna KW PSP w Opolu

  STATUT KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ) 

 • Regulamin organizacyjny KW PSP w Opolu

  ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W OPOLU (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ) REGULAMIN ORGANIZACYJNY  KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W OPOLUObowiązuje od 9 kwietnia 2014 r. (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)   Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu został ustalony Decyzją Nr 21/2014/WOK Opolskiego Komendanta ...

 • Majątek KW PSP w Opolu

  Całkowita wartość majątku KW PSP Opole na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi: 90.684.957,22 w tym: - w środkach trwałych  86.793.101,06 z tego w użyczeniu KP/M PSP  66.916.961,07 - w pozostałych środkach trwałych w użytkowaniu  3.180.604,64 z tego w użyczeniu ...

 • Kontrole przeprowadzane przez KW PSP w Opolu

  Kontrole przeprowadzane przez KW PSP w Opolu w latach 2004-2014 Sprawozdania kontrolne w załączeniu.

 • Rejestr zakładów

  W związku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska Opolski Komendant Wojewódzki podaje do publicznej wiadomości informacje zawierające wykaz zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o przyjętych raportach o bezpieczeństwie oraz zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych.

 • Nabory KW PSP Opole

  Kategoria ogłoszeń

 • Zamówienia publiczne

  Kategoria ogłoszeń

 • zużyte składniki majątku KW PSP w Opolu

  Komenda Wojewódzka PSP w Opolu nie posiada zużytych składników majątku przeznaczonych do likwidacji.

 • Rejestry, ewidencje, archiwa KW PSP w Opolu

  1.Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru 2.Rejestr aktów wewnętrznych Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w rozbiciu na: - zarządzenia - decyzje - rozkazy prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru 3.Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw. prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru ...

 • Niepełnosprawni

  Informacja dla osób niedosłyszących, głuchych i głuchoniemych porozumiewających się językiem migowym. Strażak Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu ukończył specjalistyczny kurs języka migowego, zorganizowany przez Opolski Oddział Polskiego Związku Głuchych. Kurs przeznaczony był dla pracowników służb społecznych, ...