Przejdź do treści strony

KP PSP w Brzegu

 • Dane adresowe KP PSP w Brzegu

  ul. Saperska 1649-300 Brzeg tel: 77 424 05 70 tel: 77 424 05 71 fax: 77 424 05 82e-mail: sekretariat.brzeg@psp.opole.pl  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu tel: 77 424 05 70 e-mail: brzegrsk@psp.opole.pl

 • Kierownictwo KP PSP w Brzegu

  Komendant Powiatowy PSP w Brzegu st.bryg. mgr inż. Andrzej Kwiatkowskitel: 77 424 05 72 Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu mł.bryg.mgr inż. Krzysztof Łukiewicztel: 77 424 05 73 Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Brzegu mł.bryg.inż. Dariusz Maciążektel: 77 424 ...

 • Struktura organizacyjna KP PSP w Brzegu

  Regulamin Organizacyjny KP PSP w Brzegu oraz struktura w załączeniu.

 • Majątek KP PSP w Brzegu

  Składniki majątku KP PSP w Brzegu Rok 2013 Stan środków trwałych na dzień 31.12.2013r.  20 532 096,06 zł Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2013r.   1 555 133,16 zł Rok 2012 Stan środków trwałych na dzień 31.12.2012r. 20 484 689,07 ...

 • Nabory KP PSP Brzeg

  Kategoria ogłoszeń

 • Zamówienia publiczne KP PSP Brzeg

  Kategoria ogłoszeń

 • zużyte składniki majątku KP PSP w Brzegu

  Zużyte składnik majątku przeznaczone do likwidacji w 2015r.

 • Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Brzegu

  1. Rejestr skarg i wnioskówprowadzi sekcja d/s organizacyjno-kadrowych2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP w Brzeguw rozbiciu na:- zarządzenia- decyzje- rozkazy- wytyczne i instrukcjeprowadzi sekcja d.s. organizacyjno-kadrowych.3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony p.poż.prowadzi samodzielne stanowisko ...