Przejdź do treści strony

KP PSP w Brzegu

 • Dane adresowe KP PSP w Brzegu

  ul. Saperska 1649-300 Brzeg tel: 77 424 05 70 tel: 77 424 05 71 fax: 77 424 05 82e-mail: sekretariat.brzeg@psp.opole.pl   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu tel: 77 424 05 70 e-mail: brzegrsk@psp.opole.pl   Oficer Prasowy KP PSP w Brzegu: ...

 • Kierownictwo KP PSP w Brzegu

   Komendant Powiatowy PSP w Brzegu bryg.mgr inż. Dariusz Maciążektel: 77 424 05 71 p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu bryg.mgr inż. Arkadiusz Margoszczyn  tel: 77 424 05 71 p.o. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Brzegu mł.bryg. mgr inż. ...

 • Struktura organizacyjna KP PSP w Brzegu

  Regulamin Organizacyjny KP PSP w Brzegu oraz struktura w załączeniu.

 • Majątek KP PSP w Brzegu

  Składniki majątku KP PSP w Brzegu Rok 2016 Stan środków trwałych na dzień 31.12.2016r.  20 487 505,90 zł. Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2016r.  1 840604,28 zł  

 • Nabory KP PSP Brzeg

  Kategoria ogłoszeń

 • Zamówienia publiczne KP PSP Brzeg

  Kategoria ogłoszeń

 • zużyte składniki majątku KP PSP w Brzegu

  Zużyte składnik majątku przeznaczone do likwidacji w 2015r.

 • Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Brzegu

  1. Rejestr skarg i wnioskówprowadzi sekcja d/s organizacyjno-kadrowych2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP w Brzeguw rozbiciu na:- zarządzenia- decyzje- rozkazy- wytyczne i instrukcjeprowadzi sekcja d.s. organizacyjno-kadrowych.3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony p.poż.prowadzi samodzielne stanowisko ...