Przejdź do treści strony

KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu

 • Dane adresowe KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu

  Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi własną stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kppspkkozle.bip.gov.pl ul. Kraszewskiego 1247-200 Kędzierzyn-Koźletel/fax: (077) 482 17 15 e-mail: kozlesekret@psp.opole.pl GODZINY PRACY KOMENDY:od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 adres ...

 • Kierownictwo KP PSP w Kędzierzynie Koźlu

  Komendant Powiatowy PSP w Kędzierzynie Koźlu bryg. mgr Mirosław Stadniczuktel: 77 482 17 15e-mail:mireks@psp.opole.pl Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie Koźlu bryg. Mariusz Lewandowskitel: 77 482 17 15e-mail: mariuszl@psp.opole.pl Oficer Prasowy: bryg. Leszek Morkis tel. 77 482 17 15 e-mail: leszekm@psp.opole.pl

 • Struktura organizacyjna KP PSP w K-Koźlu

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY  KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU  Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu został ustalony Decyzją Nr POK.0112.2.2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 30 marca 2018 r. i ...

 • Majątek KP PSP w Kędzierzynie Koźlu

  Wartość majątku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu według stanu księgowego na koniec danego roku. Całkowita wartość majątku Skarbu Państwa - KP PSP Kędzierzyn-Koźle na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi:17.059.249,42 zł w tym: - w środkach ...

 • Rejestr zakładów zwiększonego ryzyka

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późniejszymi zmianami), Komendant Powiatowy PSP w Kędzierzynie – Koźlu, podaje do publicznej wiadomości informacje zawierające: wykaz zakładów zaliczonych do ...

 • Nabory KP PSP K-K

  Kategoria ogłoszeń

 • Zamówienia publiczne KP PSP K-K

  Kategoria ogłoszeń

 • Zużyte składniki majątku w KP PSP K-Koźlu

  Obecnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu nie posiada składników majątkowych przeznaczonych do likwidacji.

 • Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w K-Koźlu

  1. Rejestr skarg i wniosków na podstawie:- Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dział VIII)prowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych.2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu w rozbiciu na:- zarządzenia- decyzje- rozkazy- wytyczne i instrukcjeprowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych.3. Rejestr ...