Przejdź do treści strony

KP PSP w Oleśnie

 • Dane adresowe KP PSP w Oleśnie

  Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie prowadzi własną stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kppspolesno.bip.gov.pl   ul. Solny Rynek 146-300 Olesno telefon: 34 35 09 100, 34 35 09 110fax: 34 3509125www:www.psp.olesno.pl e-mail: sekretariat@psp.olesno.pl Elektroniczna ...

 • Kierownictwo KP PSP w Oleśnie

  Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie bryg. mgr inż. Jarosław Zalewski tel: 34 350 09 100 e-mail: jaroslaw.zalewski@psp.olesno.pl   Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie mł.bryg.mgr Marek Kucharczyktel: 34 35 09 102e-mail marek.kucharczyk@psp.olesno.pl     Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnie   ...

 • Struktura organizacyjna KP PSP w Oleśnie

  Schemat organizacyjny KP PSP w Oleśnie Regulamin organizacyjny KP PSP w Oleśnie

 • Majątek KP PSP w Oleśnie

  Całkowita wartość majątku KP PSP w Oleśnie według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi: 6.167.140,59 złw tym:* w środkach trwałych  5.251.063,25 zł * w pozostałych środkach trwałych w użytkowaniu 814.531,39 zł* wrtości niematerialne i prawne 69.207,61 zł* materiały ...

 • Nabory KP PSP Olesno

  Kategoria ogłoszeń

 • Zużyte składniki majątku KP PSP Olesno

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie na dzień dzisiejszy nie posiada zużytych składników majątku przeznaczonych do likwidacji.

 • Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Oleśnie

  1. Rejestr skarg i wnioskówProwadzi Wydział Organizacyjno-Kadrowy.2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowej PSP wOleśnieProwadzi Wydział Organizacyjno-Kadrowy w rozbiciu na:- zarządzenia- decyzje- rozkazy- wytyczne i instrukcje3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Prowadzi Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy4. Archiwum zakładowe ...