Przejdź do treści strony

KP PSP w Prudniku

 • Dane adresowe KP PSP w Prudniku

  Sekretariat KP PSP w Prudnikuul. Legionów 12a 48-200 Prudnik tel: 77 4380535 fax: 77 4380545 www: www.strazprudnik.pl e-mail: sekretariat.prudnik@psp.opole.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Prudniku Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Prudnikutel: 77 4380530, fax: 77 4380540,e-mail: prudnikrsk@psp.opole.pl Oficer prasowy Komendanta ...

 • Kierownictwo KP PSP w Prudniku

  Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku   st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciaktel: 77 438 05 35e-mail: wiciakk@psp.opole.pl Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku bryg. mgr inż. Tomasz Protaśtel: 77 438 05 36e-mail: protast@psp.opole.pl ---   Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w ...

 • Struktura organizacyjna KP PSP w Prudniku

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W PRUDNIKU Obowiązuje od 1 listopada 2015 r. (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)   REGULAMIN SŁUŻBY I PRACY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W PRUDNIKU Obowiązuje od 1 lutego 2013 r. (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)

 • Majątek KP PSP w Prudniku

  Wartość majątku jakim dysponuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przedstawia załączony poniżej dokument.

 • Nabory KP PSP Prudnik

  Kategoria ogłoszeń

 • Zamówienia publiczne Prudnik

  Kategoria ogłoszeń

 • Zamówienia publiczne ponizej 30 tys euro Prudnik

  Komenda Powiatowa PSP w Prudniku zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej (projektowo-kosztorysowo-wykonawczej) dla zadania pn. "KAPITALNY REMONT DACHU BUDYNKU STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W PRUDNIKU PRZY UL. LEGIONÓW 12A"

 • Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku

  Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych KP PSP w Prudniku wg. stanu na dzień 12 października 2018 r. Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ...

 • Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Prudniku

    1. Rejestr skarg i wniosków na podstawie:  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dział VIII) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ...