26.04.2019r. Godz. 08:24Bieżące interwencje

Pytanie #136

Pytanie

Dzień dobry

Poniżej przedstawiam 2 pytania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, które mi nasówają się podczas weryfikacji przepisów dotyczących zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Będę wdzięczny za Państwa opinie i podzielenie się doświadczeniem w poruszanych przezemnie kwestiach.

1. Czy jeśli budynek nie spełnia wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami (np brak odpowiedniej drogi pożarowej oświetlenia ewakuacyjnego czy odpowiednich długości dojścia ) i nalezy wykonać dla takiego budynku instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinne być zawarte w niej wszystkie występujące tam niezgodności Czy instrukcję wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przepisami a w przypadkach niezgodności opisać jak powinno być ? Uważam, że w IBP trzeba opisać stan faktyczny jak są niezgodności dtyczące obowiązujących przepisów ppoż to opisać stan faktyczny i jak powino być. Czy moje rozumowanie jest dobre ?

2. Zgodnie z rozporządzeniem "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów":

§ 13. 1. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, niezakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Jak prawidłowo powinno wyglądac sprawdzanie ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej takich jak przedszkola czy szpitale ?

W jednym i drugim przypadku ewakuacja jest utrudniona z uwagi na małe dzieci jak i chorych. Jak podeść do tematu by zrobić to zgodnie ze sztuką oraz by nie narazić dzieci czy chorych na zagrożenie związane z np: pogorszeniem stanu zdrowia ?

Pozdrawiam

Odpowiedź

Instrukcja powina przedstawiać stan aktualny. Jednakże występujące nieprawidłowości powinny być usunięte. W tym zakrsie możliwości jest bardzo dużo. Po pierwsze można wykonać zgodnie z przepisami, po drugie w przypadku trudności techncznych mozna opracować ekspertyzę, w której proponuje się w zamian rozwiązania zastępcze lub zamienne.

Co do ewakuacji należy moieć na myśli głownie szkoły i przedszkola. Szpitale raczej w jednej strefie nie mają 50 osób jako stałych użytkowników, gdyż pacjent jest tak w terminie krótkim.

Najlepiej podczas ewkuacji porozumieć się z właściwą komendą powiatową/miejską i wspólnie je przeprowadzić.

Autor: Leszek Chimowicz

Data dodania: Dec. 8, 2014, 11:38 a.m. | kategoria: Zasady postępowania | tagi: zasady postępowania