26.04.2019r. Godz. 07:49Bieżące interwencje

Pytanie #151

Pytanie

Komu mam zgłosić lekceważenie przez zarządcę budynku zagrożenia pożarowego na strychu, zarzuconym łatwopalnymi smieciami, do których nie przyznają się obecni lokatorzy?

Odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) paragraf 4 ust. 1 pkt 12 nie można składować materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach. Jeżeli występuje taki przypadek proszę zgłosić na piśmie mozliwość powstania zagrożenia w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu lub właściwej komendzie powiatowej PSP. Jeżeliorgan stwierdzi nieprawidłowości może wydać decyzję na wspólnotę, która będzie musiała przedmiotowy akt prawny wykonać.

Autor: Leszek Chimowicz

Data dodania: May 20, 2015, 7:54 a.m. | kategoria: Zasady postępowania