26.04.2019r. Godz. 08:11Bieżące interwencje

Pytanie #155

Pytanie

Witam. Planuję umieścić na terenie zakładu zbiornik dwupłaszczowy 9000l na olej napędowy.
jakie muszę spełnić wymagania ppoż aby nie było problemu w razie kontroli??

Odpowiedź

Z tym pytaniem proszę zwrócić się do rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpożarowych lub zapoznać się z rozporządzeniem MG w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. tekst jednolity poz. 1853) oraz rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Autor: Leszek Chimowicz

Data dodania: June 23, 2015, 8:16 a.m. | kategoria: Rzeczoznawcy ppoż.