19.02.2019r. Godz. 08:06Najnowsze interwencje

Pytanie #155

Pytanie

Witam. Planuję umieścić na terenie zakładu zbiornik dwupłaszczowy 9000l na olej napędowy.
jakie muszę spełnić wymagania ppoż aby nie było problemu w razie kontroli??

Odpowiedź

Z tym pytaniem proszę zwrócić się do rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpożarowych lub zapoznać się z rozporządzeniem MG w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. tekst jednolity poz. 1853) oraz rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Autor: Leszek Chimowicz

Data dodania: 23 czerwca 2015 08:16:26 | kategoria: Rzeczoznawcy ppoż.