24.02.2019r. Godz. 02:07Bieżące interwencje

Pytanie #80

Pytanie

Witam,
obecnie prowadzimy roboty budowlane na osiedlu Metalchem w Opolu, polegające na modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W jaki sposób mamy zgłosić do odbioru sieć wodociągową? Są jakieś wnioski lub formularze do tego? Jaka jest procedura?

Odpowiedź

Jeżeli w pozwoleniu na budowę jest klauzula o konieczności uzyskania stanowiska Państwowej Straży Pożarnej należy zgłosić fakt zakończenia inwestycji i zamiar przystąpienia do użytkowania do Komendy Miejskiej PSP w Opolu przy ul.Głogowskiej. Nie ma specjalnego druku.

W przedmiotowym przypadku najprawdopodobniej na sieci wodociągowej mogą być instalowane zewnętrzne hydranty wówczas konieczność wykonania badań na wydajność i ciśnienie, które należy przedłożyć podczas kontoli odbiorowej wraz z projektem, który powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Autor: Leszek Chimowicz

Data dodania: 18 marca 2013 09:29:14 | kategoria: Zasady postępowania | tagi: zasady postępowania