20.02.2019r. Godz. 06:48Bieżące interwencje

Pytanie #85

Pytanie

Szanowni Państwo
Proszę o opinię w sprawie zamknięcia drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych i garaży w Łosiowie przy ul. Barona (droga 1/21).Zapytanie kieruje do Państwa w związku z interwencją jaka miała miejsce w dn. 06.05.2013r. (interwencja Numer ewidencyjny: 224-0803001) i trudnością dojazdu przez jednostki straźy pożarnej w związku z wbitym słupkiem blokującym przejazd w/w drogą. Zwracam się o wydanie opinii czy ta droga może być zamknięta.
Z góry dziękuję za odpowiedź

Z poważaniem
Agnieszka Chruszczewska

Odpowiedź

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ustawodawca jednoznacznie wskazał obiekty, do których wymagany jest dojazd pożarowy oraz określił jego parametry.

Nie można jednoznacznie odnieść się do postawionego problemu bez jednoznacznego opisu obiektów i terenu. Jednakże w przypadkach budzących wątpliwości (tworzących zagrożenie) można zwrócić się do właściwej komendy powiatowej PSP celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

Autor: Leszek Chimowicz

Data dodania: 5 czerwca 2013 08:40:42 | kategoria: Zasady postępowania