20.02.2019r. Godz. 06:21Bieżące interwencje

Pytanie #9

Pytanie

Witam chciałbym się dowiedzieć ponieważ w przyszłości planuje zostać zawodowym strażakiem czy po ukończeniu liceum mundurowego otrzymuje się jakiś stopień? I czy istnieją większe możliwości otrzymania większej ilości punktów podczas naboru do PSP oprócz prawa jazdy ratownika medycznego oraz nurka ??
Pozdrawiam Andrzej

Odpowiedź

Państwowa Straż Pożarna (PSP) posiada własny system kształcenia i szkolenia, na który składają się 2 podsytemy. Pierwszy otwarty dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje ogólne (po ukończeniu szkoły średniej) w:

  • Szkole Aspirantów PSP w Częstochowie, Krakowie lub Poznaniu

    (uzyskując tytuł technika pożarnictwa);

  • Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

    (uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa).

    Podsystem ten ma na celu przygotować młodych ludzi do zawodu strażaka.

Drugi podsystem związany jest z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych czynnych zawodowo strażaków w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zm.).

Ponadto kandydat musi przystąpić do naboru ogłoszonego przez jednostkę organizacyjną PSP spełniając wszystkie wymagania. Wymagania oraz gratyfikacja punktowa może być doprecyzowana w zależności od rodzaju stanowiska służbowego, na które prowadzony jest nabór i dotyczy to zarówno kategorii posiadanego prawa jazdy, odbytych szkoleń czy posiadania innych kwalifikacji.
Autor: Beata Ligęza

Data dodania: 23 września 2011 14:28:37 | kategoria: Zagadnienia kadrowe | tagi: nabory