18.04.2019r. Godz. 21:07Bieżące interwencje

automatyczny defibrylator zewnętrzny

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1537

Zakres zdobywanej wiedzy

Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego ( AED - Automated External Defibrillation )

Informacje dodatkowe

Poziom trudności Ilość lekcji Ilość testów
KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC 1 0