20.09.2018r. Godz. 23:51Bieżące interwencje

Pielgrzymka strażaków na Górę Św Anny 2016

W dniu 8 maja 2016 r. odbyła się Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej na Górę Świętej Anny. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Grocie Lurdzkiej. W pielgrzymce brali udział druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Z pielgrzymką przybyli również strażacy z Czech. W uroczystościach brały udział także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i strażacy ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.