15.08.2018r. Godz. 03:26Bieżące interwencje

Statystyka: Zaangażowanie ludzi/rodzaj zdarzenia - ostatnie 30 dni

Zestawienie tabelarycznie

Ilość zdarzeń Ilość ludzi z JRG Ilość ludzi z OSP w KSRG Ilość ludzi z OSP Ilość samochodów z JRG Ilość samochodów z OSP w KSRG Ilość samochodów z OSP Straty ogółem (tys zł)
Pożary 3399 16419 12625 6366 4374 2431 1244 30518,3
Miejscowe zagrożenia 8528 31047 23261 10331 8483 4448 2016 43102,8
Alarmy fałszywe 761 4205 1014 353 1124 199 73 0,5

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Zestawienie tabelarycznie

Ilość zdarzeń Ilość ludzi z JRG Ilość ludzi z OSP w KSRG Ilość ludzi z OSP Ilość samochodów z JRG Ilość samochodów z OSP w KSRG Ilość samochodów z OSP Straty ogółem (tys zł)
Mały 3217 14962 10256 5139 3875 1966 1002 11866,4
Średni 159 1174 1925 1033 396 376 204 7887,9
Duży 20 248 394 155 90 78 31 8714,0
Bardzo duży 2 35 50 33 13 11 6 2050,0

Mały

Średni

Duży

Bardzo duży

Eksportuj: PDF

Modyfikuj zapytanie

Dane w wierszach

Dane w kolumnach

Kolumny rozbudowane

Można wybrać jedną kolumnę rozbudowaną. Nie można wybrać jednocześnie kolumny rozbudowanej i kolumn prostych.

Kolumny proste

Można wybrać wiele kolumn prostych. Nie można wybrać jednocześnie kolumn prostych i rozbudowanych.

Zakres czasowy

Wybierz zakres dat, z którego chcesz wygenerować statystyki
Wybierz ilość ostatnich dni, z których chcesz wygenerować statystyki Po wpisaniu liczby dni, zakres dat nie będzie brany pod uwagę

Warunki

metoda łączenia warunków

Typ wykresów: