19.03.2019r. Godz. 03:14Bieżące interwencje

112 i 998

obraz

Numer 112 i numery alarmowe 997, 998 i 999

Obowiązek wdrożenia w Polsce rozwiązań umożliwiających korzystanie z numeru „112” wynika z postanowień artykułu 26. Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane są krajowe numery alarmowe i w przypadku Polski są to:
Policja – 997
straż pożarna - 998
pogotowie ratunkowe - 999

Jak to jest zorganizowane?

Połączenia wykonywane na numer alarmowy „112” z terenu województwa opolskiego od 21 grudnia 2012 roku odbierane są przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu. Operatorzy 112 pracujący w WCPR filtrują zgłoszenia i zasadne przekazują do właściwej służby ratowniczej lub Policji na podstawie przekazanych przez zgłaszającego informacji. Dzięki przekazaniu obsługi numeru 112 do WCPR dyżurni Państwowej Straży Pożarnej (również Państwowego Ratownictwa Medycznego i Policji) odciążeni są od przyjmowania złośliwych, czy dublujących się połączeń i tym samym mogą skupić się na kierowaniu działaniami ratowniczymi.

Kiedy dzwonić na numery 112, 997, 998, 999

Numery alarmowe służą wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Na numery alarmowe służb 997, 998, 999 dzwonić zgodnie z kompetencjami służb, gdyż tylko dyżurni tych służb w ramach swoich kompetencji są przygotowani do właściwej oceny sytuacji i przeprowadzenia odpowiedniego wywiadu (zebrania wymaganych informacji od zgłaszającego).

Na numer 998 dzwonimy w przypadku:

  • pożarów
  • zdarzeń, podczas których występuje konieczność uwolnienia ludzi lub zwierząt przygniecionych, „uwięzionych” na wysokości lub poniżej poziomu terenu, w wodzie, na lodzie lub pod lodem
  • zdarzeń, podczas których doszło do wycieku niebezpiecznych substancji chemicznych w ilości zagrażającej ludziom lub środowisku.
Na numer 112 powinniśmy dzwonić w sytuacjach niejednoznacznych, gdzie trudno jest "na gorąco” ustalić do jakiej służby należy skierować zgłoszenie.

W związku z tym, że obowiązuje zasada wzajemnego powiadamiania służb o zdarzeniach, w których potrzebna jest pomoc kolejnej służby, nie ma obowiązku zgłaszania zdarzenia do wszystkich służb, które będą zaangażowane w zdarzeniu.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
rzecznik prasowy OKW PSP
z-ca naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu
rzecznik@psp.opole.pl