20.03.2019r. Godz. 22:36Bieżące interwencje

„Bezpieczne pogranicze”

obraz

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z dniem podpisania umowy
o dofinansowanie, tj. 08.11.2016 roku rozpoczęła realizację projektu flagowego „Bezpieczne pogranicze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 

Pierwszym wydarzeniem była konferencja „Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach”, która odbyła się w Polanicy Zdrój.
http://psp.opole.pl/aktualnosci/bezpieczne-pogranicze/

Projekt „Bezpieczne pogranicze” będzie realizowany w latach 2016-2019, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiazywania sytuacji kryzysowych,

 • Wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiadających za bezpieczeństwo na obszarze pogranicza,

 • Wymianę wiedzy i doświadczeń służb podczas wspólnych ćwiczeń i szkoleń,

 • Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań i systemów wymiany informacji oraz uzupełnienie bazy sprzętowej,

 • Opracowanie i publikacje materiałów edukacyjnych dla turystów i mieszkańców pogranicza.

Na Partnera Wiodącego projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, a partnerami projektu zostały następujące jednostki:

po stronie polskiej:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

po stronie czeskiej:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Libercu

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Pardubicach

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Ołomuńcu

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Ostrawie

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Hradec Kralove

Wartość całego projektu to7 987 790,65 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6 789 621,54 euro.

Wartość projektu po stronie czeskiej 4 002 540,65 euro, w tym dofinansowanie 3 402 159,01 euro.

Wartość projektu po stronie polskiej 3 985250,00 euro, dofinansowanie 3 387 462,50 euro.

Budżet Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w ramach projektu to 1 333 790,00 euro, w tym dofinansowanie 1 133 721,50 euro. 

Projekt jest efektem dotychczas prowadzonej współpracy pomiędzy służbami i podmiotami ratowniczymi Polski i Czech. Koncepcja i zakres rzeczowy został przygotowany wspólnie przez partnerów, w oparciu o analizę i wnioski z prowadzonych transgranicznych działań ratowniczych
i ćwiczeń. Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiadających za bezpieczeństwo na obszarze pogranicza. Cel ten przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim, a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionu.

Projekt obejmuje realizację zakupów sprzętu oraz wspólne, transgraniczne szkolenia
i ćwiczenia w 6 obszarach tematycznych:

 1. System komunikacji, wymiany informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

 2. System współpracy przy pożarach.

 3. System współpracy w ramach ratownictwa wodnego oraz powodziowego.

 4. Wypadki komunikacyjne.

 5. System współpracy przy ratownictwie technicznym i ochronie środowiska.

 6. Analiza i ocena obecnego stanu współpracy służb i instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu.

Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowano panele ekspertów w zakresie identyfikacji obszarów problemowych oraz podsumowania dobrych praktyk, konferencje oraz działania promocyjne, w tym działania edukacyjne dla turystów oraz mieszkańców pogranicza.