25.02.2018r. Godz. 16:32Bieżące interwencje

Kierownictwo KW

bryg. mgr inż. Krzysztof KĘDRYK
Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Witold TROJNAR

st. bryg. mgr inż. Witold TROJNAR
Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej 

 

 

Sekretariat komendy
czynny w dni robocze w godz. 7:30-15:30

45-005 Opole, ul. Budowlanych 1
tel. +48 77 420 70 01, 77 420 70 22
fax +48 77 420 70 80
sekretariat@psp.opole.pl

 ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

 

KIEROWNICY  KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W OPOLU

Wydział Operacyjny
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
st. bryg. mgr inż. Adam MICHNIEWICZ
tel. 77 420 70 10

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
st. bryg. mgr inż. Leszek CHIMOWICZ
tel. 77 420 70 06

Wydział Kadr i BHP
kierujący wydziałem - naczelnik wydziału
mł. bryg. mgr Aldona WIKOWSKA
tel. 77 420 70 07

Wydział Organizacji i Nadzoru
kierujący wydziałem - naczelnik wydziału
st. kpt. mgr Beata OCHYRA
tel. 77 420 70 11

Wydział Finansów
kierujący wydziałem - główny księgowy
st. asp. mgr Ewa FRYSZKIEWICZ
tel. 77 420 70 14

Wydział Kwatermistrzowski
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
bryg. mgr Marek SZLACHCIUK
tel. 77 420 70 50

Wydział Techniczny
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
bryg. mgr inż. Krzysztof JURCZYŃSKI
tel. 77 420 70 46

Ośrodek Szkolenia
kierujący ośrodkiem - naczelnik ośrodka szkolenia
st. kpt. mgr inż. Wiesław ELIASZ
tel. 77 420 70 24

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych i obronnych 
kierujący stanowiskiem - starszy specjalista
mgr Krzysztof MUSIALSKI
tel. 77 420 70 17