13.12.2017r. Godz. 09:55Bieżące interwencje

Kierownictwo KW

st. bryg. mgr inż. Witold TROJNAR

st. bryg. mgr inż. Witold TROJNAR
p.o. opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

 

bryg. mgr inż. Maciej ZAJĄC

bryg. mgr inż. Maciej ZAJĄC
Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

 

Sekretariat komendy
czynny w dni robocze w godz. 7:30-15:30

45-005 Opole, ul. Budowlanych 1
tel. +48 77 420 70 01, 77 420 70 22
fax +48 77 420 70 80
sekretariat@psp.opole.pl

 ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

 

KIEROWNICY  KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W OPOLU

Wydział Operacyjny
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
st. bryg. mgr inż. Adam MICHNIEWICZ
tel. 77 420 70 10

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
st. bryg. mgr inż. Leszek CHIMOWICZ
tel. 77 420 70 06

Wydział Kadr i BHP
kierujący wydziałem - naczelnik wydziału
mł. bryg. mgr Aldona WIKOWSKA
tel. 77 420 70 07

Wydział Organizacji i Nadzoru
kierujący wydziałem - naczelnik wydziału
st. kpt. mgr Beata OCHYRA
tel. 77 420 70 11

Wydział Finansów
kierujący wydziałem - główny księgowy
st. asp. mgr Ewa FRYSZKIEWICZ
tel. 77 420 70 14

Wydział Kwatermistrzowski
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
bryg. mgr Marek SZLACHCIUK
tel. 77 420 70 50

Wydział Techniczny
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
bryg. mgr inż. Krzysztof JURCZYŃSKI
tel. 77 420 70 46

Ośrodek Szkolenia
kierujący ośrodkiem - naczelnik ośrodka szkolenia
st. kpt. mgr inż. Wiesław ELIASZ
tel. 77 420 70 24

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych i obronnych 
kierujący stanowiskiem - starszy specjalista
mgr Krzysztof MUSIALSKI
tel. 77 420 70 17