19.03.2019r. Godz. 03:36Bieżące interwencje

KKB

Witamy na portalu 

Krok ku bezpieczeństwu – wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez Państwową Straż Pożarną w woj. opolskim”

Projekt ma na celu promowanie społeczeństwa informacyjnego przez rozwój usług elektronicznych świadczonych przez Państwową Straż Pożarną w woj. opolskim. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług publicznych on-line związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz poprawy możliwości wykorzystania internetu w codziennym życiu mieszkańców Opolszczyzny.   

W ramach projektu uruchomiono:

  • nowoczesną sieć łączności pomiędzy jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w woj. opolskim,

  • portal internetowy Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego - www.psp.opole.pl, który ma zapewniać mieszkańcom oraz mediom dostęp do bieżących informacji o działaniach straży pożarnej woj. opolskiego. Możliwe będzie również zasięgnięcie porady eksperta, udział w e-szkoleniach oraz tworzenie statystyk pożarniczych w szerokim zakresie. Dostępna jest także wersja mobilna na telefony komórkowe oraz wersja wysokokontrastowa dla osób niedowidzących.

Zobacz też: