20.04.2019r. Godz. 18:59Bieżące interwencje

Leonardo da Vinci VETPRO

obraz

Projekt ,,Sięgamy po niemieckie standardy pożarnicze w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego" realizowany jest przez Komendę Wojewódzką PSP w Opolu w partnerstwie z Zawodową Strażą Pożarną we Frankfurcie nad Menem.

Przedsięwzięcie finansowane jest przez Komisję Europejską w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci".

W ramach projektu przewiduje się wizytę grupy 10 osobowej w Komendzie Straży Pożarnej we Frankfurcie nad Menem.  Ze względu na to, że jednostka straży pożarnej w Niemczech posiada bardzo wysoki poziom wyszkolenia, wyposażenia oraz prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego - zasadnym jest czerpanie wzorców z tak doświadczonej jednostki. Wizyta planowana jest w lutym 2013 r. Podczas pobytu polscy ratownicy zostaną zapoznani m.in. z systemem kształcenia, stosowanymi technikami, procedurami, wytycznymi oraz ze specjalistycznym sprzętem nurkowym wykorzystywanym przez niemieckich ratowników. Będą uczestniczyć w treningach niemieckich specjalistycznych grup wodno-nurkowych  oraz w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego zorganizowanych na rzece Men.
Na zasadzie dobrych praktyk zdobyta wiedza zostanie wykorzystana i wdrożona podczas procesu kształcenia opolskich strażaków. Uczestnicy przedsięwzięcia pozyskaną wiedzę przekażą pozostałej kadrze.
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny oraz turystów, inwestorów przebywających na terenach Opolszczyzny. Możliwe to będzie dzięki wzmocnieniu powiązań pomiędzy służbami ratowniczymi polsko-niemieckimi, co przełoży się na poprawę skuteczności prowadzonych działań  w zakresie ratownictwa specjalistycznego ( z naciskiem na ratownictwo wodno-nurkowe).

W dniu 29 maja 2012  r. wnioskodawca został poinformowany o pozytywnej ocenie wniosku projektowego i przyznaniu dofinansowania.

We wrzesniu 2012 r. podpisano z Narodową Agencją programu „Uczenie się przez całe życie” umowę dot. realizacji Projektu.

W październiku 2012 r. przeprowadzono nabór na wyjazd szkoleniowy spośród funkcjonariuszy PSP.

W dniach 03.03.-10.03.2013r. odbył się wyjazd szkoleniowy grupy 10-osobowej do Zawodowej Straży Pożarnej we Frankfurcie nad Menem.

Uczestnicy wyjazdu opracowali propozycję wykorzystania niemieckich standardów pożarniczych w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego. Opracowanie dostępne jest tutaj.