19.02.2019r. Godz. 06:17Najnowsze interwencje

Rekrutacja uczestników projektu

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza nabór uczestników wyjazdu zagranicznego do projektu mobilności VETPRO ,,Sięgamy po niemieckie standardy pożarnicze w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego" realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdu grupy 10-osobowej do Zawodowej Straży Pożarnej we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

Adresatami projektu mogą być osoby z kadry szkoleniowej i kierowniczo – decyzyjnej odpowiedzialne za wdrożenie nowych modeli kształcenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej.

Wymogiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim lub angielskim w stopniu komunikatywnym oraz kompetencje w zakresie szkoleń wodno-nurkowych.

Uczestnictwo w projekcie stwarza możliwość odbycia tygodniowej wizyty w Straży Pożarnej we Frankfurcie nad Menem posiadającej bogate zaplecze dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt i bazę do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego (komora ciśnień, wieża nurkowa). Podczas pobytu uczestnicy będą mogli poznać zasady szkoleń i doskonalenia zawodowego, jak również aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach niemieckich grup specjalistycznych na rzece Men.

Uczestnicy muszą zadeklarować, że wspólnie opracują koncepcję wykorzystania niemieckich rozwiązań w celu udoskonalenia systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego oraz sporządzą raporty z wizyty.

W ramach budżetu projektu sfinansowane zostaną m.in. koszty podróży i pobytu w kraju partnera przyjmującego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są w „Regulaminie rekrutacji” oraz pod nr telefonu (77) 4207108.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać „Formularz aplikacyjny”, a następnie: przesłać pocztą elektroniczną skan formularza (w formacie pdf) na adres: beatab@psp.opole.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać „rekrutacja Leonardo”) lub przesłać formularz faksem na nr (77) 4207080 lub złożyć osobiście w sekretariacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, ul. Budowlanych 1.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 października 2012 roku.

Szczegółowe informacje o Programie Leonardo da Vinci znajdują się na stronie internetowej: www.leonardo.org.pl

Regulamin-_rekrutacji.pdf

Formularz_aplikacyjny.docx