26.04.2019r. Godz. 01:43Bieżące interwencje

RPO WO 2007 - 2013

obraz

Środki Unijne dla PSP.

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu podpisała Porozumienia o dofinansowaniu następujących projektów „Skuteczność w działaniu – zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Krok ku bezpieczeństwu – wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych przez Państwową Straż Pożarną w woj. opolskim” Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Przedmiotem projektu „Skuteczność w działaniu – zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej” jest rozbudowa systemu ratownictwa na terenie województwa opolskiego, poprzez zakup i włączenie do działań nowoczesnego ratowniczego pojazdu przeznaczonego do likwidacji zagrożeń na drogach. Zakupiony w ramach projektu samochód ratowniczy, zostanie przekazany do jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Wykorzystywany będzie przede wszystkim podczas zagrożeń związanych z katastrofami, awariami i kolizjami na drogach województwa opolskiego. Wartość całości projektu to 908 tys. zł.

Natomiast projekt „Krok ku bezpieczeństwu – wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych przez Państwową Straż Pożarną w woj. opolskim” będzie obejmował działania polegające między innymi na budowie portalu internetowego KW PSP.

Portal internetowy KW PSP ma stać się nowoczesną platformą dostępu do informacji o bieżących działaniach straży pożarnej woj. opolskiego, dostarczającą szerokiego spektrum informacji tematycznych mieszkańcom województwa oraz mediom. Planowane jest uruchomienie serwisu informującego on-line o sytuacji pożarowej całego województwa. Ponadto uruchomiana zostanie platforma e-learningowa skierowana do szerokiego grona członków ochotniczych straży pożarnych z całego województwa opolskiego. Platforma ta umożliwiać będzie stały dostęp do szkoleń on-line dla osób będących członkami OSP lub zainteresowanych przystąpieniem, jak również do pozostałych mieszkańców chcących polepszyć swoją świadomość w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego itp. Kolejną usługą są e-Konsultacje umożliwiające zasięgnięcie opinii eksperta w sprawach zabezpieczeń przeciwpożarowych itp. Poważnym przedsięwzięciem jest uruchomienie systemu umożliwiającego zgłaszanie pożarów lub wypadków rzez osoby z upośledzeniem słuchowym, za pomocą SMS-ów. Informacja taka w połączeniu z bazą danych osób głuchoniemych umożliwi identyfikację osoby zgłaszającej. Kolejnym efektem projektu będzie budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej WLAN łącząca wszystkie jednostki PSP woj. opolskiego. Centralnym elementem będzie serwer dostępowy KW, do którego podłączone będą serwery każdej z 11 Komend Powiatowych, uzyskując w ten sposób bezpieczny dostęp do wydzielonych elementów sieci KW. Wartość całości projektu to 987 tys. zł.