20.04.2019r. Godz. 19:20Bieżące interwencje

Společný zásah / Wspólne działanie

obraz

W 2014 r. Komenda Wojewódzka PSP w Opolu wspólnie z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnych w Ołomuńcu realizuje projekt "Wspólne działanie - specjalne szkolenie ratownicze strażaków w ramach gaszenia pożarów wewnętrznych" „Společný zásah - speciální odborná příprava hasičů záchranářů pro hašení požárů uvnitř budov.”
Partnerem wiodącym w projekcie jest HZS w Ołomuńcu.

Projekt zakładał utworzenie wspólnego podręcznika metodologicznego dla jednostek straży pożarnej z Czech i Polski przy interwencjach podczas pożarów wewnętrznych z uwzględnieniem zasad obowiązujących Polsce i Czechach. W celu realizacji tego zadania w dniach odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli straży pożarnej z Polski i Czech.

Kolejnym aspektem realizacji projektu były wspólne ćwiczenia w komorze rozgorzenia, dzięki którym strażacy mogli w praktyce poznać różnice w podejściu do gaszenia pożarów wewnętrznych. Uczestnicy nabyli umiejętności prawidłowego posługiwania się prądownicą typu Turbo Jet. Najważniejszym elementem szkolenia było opanowanie zasad działań w pożarach wewnętrznych a w szczególności technik związanych z użyciem prądownicy turbo (krótki puls, długi puls, ołówkowanie, malowanie, osłona). Ponadto wyjazd umożliwił uczestnikom zapoznanie się z wyposażeniem technicznym strażaków z obydwu państw. Bezpośrednia wymiana doświadczeń pomiędzy ratownikami z Polski i Czech to poprawa relacji oraz przełamanie bariery językowej.

Całość działań w projekcie została podsumowana podczas konferencji, gdize zaprezentowano całość opracowanych podczas spotkań materiałów, oraz przedstawiono efekty szkoleń praktycznych na trenażerze rozgorzeniowym.

Wszystkie założone cele projektu zostały osiągnięte. Grupa robocza stworzyła wspólne zasady działań strażaków polskich i czeskich na pograniczy podczas pożarów w pomieszczeniach zamkniętych. W ramach projektu powstało opracowanie pod tytułem Wspólna metodyka działań strażaków przy pożarach w pomieszczeniach zamkniętych, publikacja ta będzie pomocna strażakom rejonu pogranicza w poznaniu i zrozumieniu nomenklatury, taktyki strażaków państwa sąsiedzkiego. Ćwiczenia praktyczna odbyte na komorze rozgorzeniowej nauczyły strażaków nowoczesnych technik gaszenia pożarów wewnętrznych.

 

Projekt „Společný zásah - speciální odborná příprava hasičů záchranářů pro hašení požárů uvnitř budov” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

PRZEKRACZAMY GRANICE