18.02.2019r. Godz. 22:17Bieżące interwencje

Ważne daty

Ważne daty w historii pożarnictwa Opolszczyzny:

1947

Utworzenie Wojewódzkiej Szkoły Pożarniczej w Nysie

7.1950

Nowy podział administracyjny kraju. Początek działalności straży pożarnej w nowym województwie opolskim, z siedzibą przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i utworzenie 14. komend powiatowych i 4. komend miejskich.

1953

Utworzenie punktów alarmowo-informacyjnych we wszystkich strażach powiatowych

1953

Przeniesienie Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Opolu z siedziby Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu do siedziby Zawodowej Straży Pożarnej w Opolu na ulicy Ozimskiej 53

1954

Rozpoczęcie prac nad prototypem planu operacyjnego województwa

1954

Przekształcenie Wojewódzkiej Szkoły Pożarniczej w Nysie na Podoficerską Szkołę Pożarniczą Nr 1

1955

Pierwsi w Polsce wprowadzamy łączność radiową pomiędzy komendami straży pożarnych na terenie województwa

1960

Przeniesienie PszP z Nysy do Krakowa

1.5.1961

Utworzenie Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego w Raciborzu

1961

Zorganizowano we wszystkich siedzibach komend pracownie fotograficzne i przeszkolono prcowników

1961

Po raz pierwszy wykorzystano samoloty do służby patrolowej w czasie powodzi i zagrożenia pożarowego lasów

22.7.1961

Wręczenie sztandaru Miejskiej Komendzie Straży Pożarnych w Opolu

1961

Wprowadzono oznakowanie numerami operacyjnymi wszystkich pojazdów bojowych i sprzętu

1963

Po raz pierwszy zastosowano na samochodach działek wodno-pianowych oraz rur na połączone węże ssawne

1965

Utworzenie odwodów operacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu składających się z 4 batalionów: przemysłowego, rolniczego, leśnego, przeciwpowodziowego.

1968

Karosowanie samochodów ciężarowych Lublin do standardu ZGM-8 (zastępczy gaśniczy z motopompą) na potrzeby OSP

1969

Opracowano i wdrożono do produkcji przyczepy gaśnicze PG-8

11.1969

Pożar 400 ha lasu w Leśnictwie Kotlarnia

1971

Udział opolskich straży pożarnychw sile 1 batalionu w gaszeniu pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach

1.7.1975

Przeniesienie Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych do nowo wybudowanej siedziby przy ul. Budowlanych w Opolu

1976

Oddanie do użytku Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Turawie

1976

Nadanie sztandaru dla Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Opolu

lata 70

Budowa i przebudowa strażnic komend rejonowych w Głubczycach, Głuchołazach, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Paczkowie, Oleśnie i Niemodlinie

7-8.1977

Długotrwała akcja przeciwpowodziowa na terenie województwa opolskiego

1978

Ustalenie i wprowadzenie normatywnego wyposażenia przeciwpowodziowego jednostek zawodowych Straży Pożarnych oraz powołanie 4. sekcji płetwonurków

1980

Duży pożar magazynów przedsiębiorstwa RUCH w Opolu

12.1980

Udział opolskich strażaków w gaszeniu pożaru szybu naftowego w Karlinie na pomorzu

1.1981

Udział kompanii gaśniczej z województwa opolskiego w akcji gaszenia pożaru erupcji ropy naftowej w Karlinie

4.1982

Udział opolskich strażaków w akcji powodziowej w gm. Słubice woj. płockie

8.1984

W Białymstoku na III Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym Opole zajmuje I miejsce

9.1982

Opole organizuje I Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym

16.9.1984

Akcja ratownicza po wypadku samolotu wycieczkowego An-2 na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi

1985

Akcja przeciwpowodziowa na terenie województwa opolskiego

9.1985

W Gdańsku na IV Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym Opole zajmuje I miejsce

7.1986

We Wrocławiu na V Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym Opole zajmuje II miejsce

1987

Organizacja w ramach ONZ FAO ćwiczeń i pokazów pod kryptonimem „AGRO 87”.

7.1987

W Lublinie na VI Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym Opole zajmuje II miejsce

8.1988

W Łodzi na VII Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym Opole zajmuje II miejsce

12.1988

Udział opolskich strażaków w akcji usuwania skutków trzęsienia ziemi w Armenii

4.1989

Trwające równocześnie 2 bardzo duże pożary lasów w Nadleśnictwie Prószków (150 ha) oraz w Nadleśnictwie Kędzierzyn- Koźle (400 ha)

6.1989

W Szczecinie na VII Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym Opole zajmuje III miejsce

1989

Oddanie do użytku nowej siedziby Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Opolu przy ul. Głogowskiej

6.1990

W Krakowie na IX Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym Opole zajmuje II miejsce

1991

Powołanie Państwowej Straży Pożarnej

1.7.1992

W Opolu powołana zostaje Szkoła Podoficerska PSP

26.8.1992

Wielki pożar kompleksu leśnego koło Kuźni Raciborskiej. Spłonęło 9 500 ha lasu

1993

Jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy wojewódzki plan działań ratowniczych poprzedzony opracowaniem w komendach rejonowych planów rejonowych

1995

Nadanie sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

1995

Zakończenie tworzenia podstaw i rozpoczęcie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

1996

Uruchomienie w radiotelefonach Motorola serii 300 wykorzystywanych na Opolszczyźnie przez Samodzielną Sekcję Informatyki i Łączności KW PSP w Opolu cyfrowego systemu selektywnego wywołania. Województwo opolskie było pierwszym województwem, i przez wiele lat jedynym, stosującym selektywne wywołania i identyfikację.

1996

Montaż pierwszych stacji DSP zdalnego selektywnego alarmowania dla jednostek OSP. System ten skrócił o kilkanaście radykalnie zmienił sposób powiadamiania OSP. Województwo opolskie było drugim województwem po województwie pomorskim, gdzie zastosowano selektywne wywoływanie jednostek OSP, ale liczba instalacji przez kilka lat była najwyższa w Polsce. System doskonale sprawdził się podczas powodzi w 1997 roku i dlatego zaczęto stosować rozwiązanie rónież w Obronie Cywilnej  

12.1996

Pożar w magazynach kauczuku w Kędzierzynie-Koźlu firmy IXO SAO Kauczuk Ltd. - spłonęło 700 t kauczuku

6.7.1997

Powódź tysiąclecia

III kw. 1997

Wdrożenie programu WARTA do zbierania dla KG PSP stanu sił i środków oraz uruchomienie pierwszej strony internetowej dla PSP województwa opolskiego

1998

Uruchomienie bezprzerwowego zasilania dla KW PSP w Opolu na bazie zespołu pradotwórczego 90 kVA i zespołu sieciowych UPS. Analogiczne rozwiązanie wdrażano następnie w kolejnych komendach PSP województwa

1998

Testowe wdrożenie systemu wspomagania dyżurnego stanowiska kierowania FLOREK w KM PSP Opole opracowanego przez Samodzielną Sekcję Informatyki i Łączności KW PSP w Opolu. Pomimo dobrej opinii oprogramowanie nie zostało wdrożone w kolejnych komendach ze względu na częstą zmianę przez KG PSP zakresu pozyskiwanych danych

1999

Podłączenie abonentów KW PSP i KM PSP w Opolu do centrali telefonicznej KW Policji w Opolu 

1999

Początek funkcjonowania autostrady A4. Podział autostrady na obszary chronione komend powiatowych w celu skrócenia czasu dojazdu. Przyjęcie tymczasowego (do czasu uruchomienia autostrady płatnej) planu działań ratowniczych na opolskim odcinku A4

2000

Ćwiczenia międzynarodowe WSPÓŁDZIAŁANIE 2000 w Kędzierzynie-Koźlu. W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki PSP z sąsiednich województw oraz pierwszy raz straż pożarna z Republiki Czeskiej

2001

Budowa CPR na bazie KP PSP w Oleśnie i Strzelcach Opolskich

16.1.2002

Pożar pojazdów w garażu pod wieżowcem w Opolu

2002

Uruchomienie w PSP na Opolszczyźnie informatycznego systemu wspomagania dowodzenia. Pierwsze instalacje systemu to KW Opole, a następnie KM Opole i KP Olesno. Opolszczyzna była drugim województwem po Śląsku, w którym uruchomiono SWD.

6-7.6.2002

Ćwiczenia międzynarodowe NORTHERN WIND 2002 w Bilej Vodzie. W ćwiczeniach na terenie Republiki Czeskiej wzięły udział pierwszy raz siły i środki PSP z Polski. W związku z tymi ćwiczeniami komendanci główni straży pożarnej z Polski i Czech 28.04.2002 r. podpisali Instrukcję metodyczną dla jednostek straży pożarnej biorących udział w pomocy wzajemnej RP oraz RCz

31.3.2003

Rozwiązanie Szkoły Podoficerskiej w Opolu

1.1.2004

Powołanie Ośrodka Szkolenia przy KW PSP w Opolu

29.7.2005

Pożar hali ze styropianem w HSV Polska na terenie Blachowni Holding w Kędzierzynie-Koźlu

19.8.2005

Pożar drewnianego kościoła w Czarnowąsach

1.10.2006

Pożar składowiska opon i odpadów z tworzyw sztucznych w Skoroszycach. Pożar trwał 79 godzin. Jeszcze kilka miesiący tliły się odpady odizolowane warstwą piachu. 

28.11.2006

Pożar w Zlatych Horach w Republice Czeskiej, gdzie zastępy PSP z Głuchołaz przyjechały przed zawodową strażą pożarną z Jesenika. W pożarze zginęły dwie osoby i ewkuowano 12 osób

25.11.2007

Wypadek na 224 km A4 autobusu z dziećmi z Podkarpacia, w którym 1. osoba zginęła i 26 było poszkodowanych

15.8.2008

Tornado w powiecie strzeleckim

5.9.2008

Pożar w Choruli zakładu Chespa produkującego farby

4.2009

Przyjęcie przez komendantów wojewódzkich straży pożarnej w Ołomuncu i Opolu Szczegółowych zasad współpracy jednostek straży pożarnej województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego biorących udział w pomocy wzajemnej

4.6.2009

Rozszczelnienie cysterny z cykloheksanonem w wyniku kolizji z samochodem osobowym na autostradzie A4 261 km

2010

Podtopienia na prawostronnych dopływach Odry w wyniku intensywnych opadów na Śląsku

3.2010

Przyjęcie przez komendantów wojewódzkich straży pożarnej w Ostrawie i Opolu Szczegółowych zasad współpracy jednostek straży pożarnej województwa opolskiego i kraju morawsko-śląskiego biorących udział w pomocy wzajemnej

21.5.2011

Wypadek busa z wycieczką młodzieży z Węgier na trasie Wilków-Bierutów

5.9.2011

Gradobicie w powiecie brzeskim

2012

Uruchomienie autostrady płatnej i planu ratowniczego dla autostrady A4 oraz rozwiązań nigdzie indziej nie stosowanych w Polsce: automatyczne bramy na wjazdach awaryjnych, brak barier na wjazdach, przejazdy pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej pasem dla pojazdów uprzywilejowanych i ponadgabarytowych itp. 

24.7.2012

Pożar warsztatu i wybuch butli z acetylenem w Oleśnie

5-12.12.2012

Przejście przez Opolszczyznę orkanu KSAWERY. Stanowiska PSP odnotowały 380 zdarzeń.

28-29.5.2014

Powódź na południu województwa. Szczególnie duże straty w Głuchołazach

5.6.2014

Wypadek busa z obywatelami Ukrainy na 254 km A4 - 7 ofiar, 3 osoby ciężko ranne i 2. lekko ranne

21.8.2014

Pożar składowiska opon w Boguszycach

22.6.2015

Dwa kolejno po sobie następujące wypadki i pożar na remontowanym odcinku autostrady A4 - 199 i 202 km - 2. ofiary i 6 osób rannych

9.11.2016

Pożar komendy Policji w Nysie